ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ!

เราได้รับรายการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อย

กรณีเลือกชำระด้วยวิธี โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
สามารถโอนมาได้ที่

kasikorn

ชื่อบัญชี บริษัท 999 คิดบวก จำกัด
เลขที่ 073-3607475

กรุณาอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินที่ หน้ายืนยันการชำระเงิน

Thanks for your order!

We have received your order.

In case of choosing to pay by this method, Transfer money to the following bank account: Can be transferred to

kasikorn

Account name: 999 Think Plus Co., Ltd.
No. 073-3607475

Please upload proof of payment at Payment confirmation page

Shopping cart